Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber plynu knižnica

Identifikácia

Číslo faktúry: 8697271894

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber plynu knižnica

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber plynu knižnica

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SPP a.s

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za odber plynu knižnica

Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2020

Dátum doručenia: 04.05.2020

Datum zverejnenia: 13.05.2020

Dokumenty