Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za pripojenie do siete

Identifikácia

Číslo faktúry: 0126218091

Identifikácia objednávky: Faktúra za pripojenie do siete

Identifikácia zmluvy: Faktúra za pripojenie do siete

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Antik s.r.o

Adresa dodávateľa: Čárskeho 10, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36191400

Predmet faktúry: Faktúra za pripojenie do siete

Fakturovaná suma: 26.89 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 06.05.2021

Datum zverejnenia: 25.05.2021

Dokumenty