Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za komp. tonerov

Identifikácia

Číslo faktúry: 21088

Identifikácia objednávky: Faktúra za komp. tonerov

Identifikácia zmluvy: Faktúra za komp. toner

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP. s.r.o

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika č.9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Faktúra za komp. tonerov

Fakturovaná suma: 81.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.05.2021

Dátum doručenia: 10.05.2021

Datum zverejnenia: 25.05.2021

Dokumenty