Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za pracovnú zdravotnú službu

Identifikácia

Číslo faktúry: 20211143

Identifikácia objednávky: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu

Identifikácia zmluvy: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Pracovná zdravotná služba s.r.o

Adresa dodávateľa: Staničná 9, 059 51 Matejovce

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.04.2021

Dátum doručenia: 10.05.2021

Datum zverejnenia: 25.05.2021

Dokumenty