Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra servis Dacie

Identifikácia

Číslo faktúry: 212336

Identifikácia objednávky: Faktúra servis Dacie

Identifikácia zmluvy: Faktúra servis Dacie

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: EUROCAMP, s.r.o

Adresa dodávateľa: Dlhé Hony 4597/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31648291

Predmet faktúry: Faktúra servis Dacie

Fakturovaná suma: 547.13 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.05.2021

Dátum doručenia: 21.05.2021

Datum zverejnenia: 28.05.2021

Dokumenty