Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za predplatné mesačník Obce

Identifikácia

Číslo faktúry: 2612300164

Identifikácia objednávky: Faktúra za predplatné mesačník obcí r.2021

Identifikácia zmluvy: Faktúra za predplatné mesačníka OBCÍ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Wolters Kluwer SR s.r.o

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 31348262

Predmet faktúry: Faktúra za predplatné mesačník Obce

Fakturovaná suma: 63.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.05.2021

Dátum doručenia: 21.05.2021

Datum zverejnenia: 28.05.2021

Dokumenty