Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za systémovú podporu Urbis

Identifikácia

Číslo faktúry: 20212955

Identifikácia objednávky: Faktúra za podporu Urbis

Identifikácia zmluvy: Faktúra za systémovú podporu Urbis

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: MADE spol. s.r.o

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet faktúry: Faktúra za systémovú podporu Urbis

Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.07.2021

Dátum doručenia: 02.07.2021

Datum zverejnenia: 21.07.2021

Dokumenty