Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber plynu OU

Identifikácia

Číslo faktúry: 8190870195

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber plynu OU

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber plynu OU

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za odber plynu OU

Fakturovaná suma: 1201.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.07.2021

Dátum doručenia: 02.07.2021

Datum zverejnenia: 21.07.2021

Dokumenty