Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za správu siete FW 6/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 21127

Identifikácia objednávky: Faktúra za správu FW - 6/2021

Identifikácia zmluvy: Faktúra za správu FW 6/2021

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP. s.r.o

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika č.9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Faktúra za správu siete FW 6/2021

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2021

Dátum doručenia: 06.07.2021

Datum zverejnenia: 21.07.2021

Dokumenty