Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za Stavebný úrad I.polrok

Identifikácia

Číslo faktúry: 9111100104

Identifikácia objednávky: Faktúra za Stavebný úrad I.polrok

Identifikácia zmluvy: Faktúra za stavebný úrad I.polrok

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Mesto Vysoké Tatry

Adresa dodávateľa: 062 01 Starý Smokovec 1

IČO dodávateľa: 00326585

Predmet faktúry: Faktúra za Stavebný úrad I.polrok

Fakturovaná suma: 546.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.07.2021

Dátum doručenia: 15.07.2021

Datum zverejnenia: 22.07.2021

Dokumenty