Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za vývoz trávy

Identifikácia

Číslo faktúry: 1052102586

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz trávy

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz trávy

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz trávy

Fakturovaná suma: 828.24 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.07.2021

Dátum doručenia: 15.07.2021

Datum zverejnenia: 22.07.2021

Dokumenty