Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za plyn - knižnica

Identifikácia

Číslo faktúry: 6300058147

Identifikácia objednávky: Faktúra za plyn za - knižnica

Identifikácia zmluvy: Faktúra za plyn - knižnica

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Faktúra za plyn - knižnica

Fakturovaná suma: 146.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.10.2012

Dátum doručenia: 02.10.2012

Datum zverejnenia: 03.10.2012

Dokumenty