Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za krúžkovú činnosť

Identifikácia

Číslo faktúry: 21001

Identifikácia objednávky: Faktúra za krúžkovú činnosť

Identifikácia zmluvy: Faktúra za krúžkovú činnosť

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Júlia Sládeková

Adresa dodávateľa: Svätopluková 2681/33, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 53249224

Predmet faktúry: Faktúra za krúžkovú činnosť

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 22.07.2021

Datum zverejnenia: 27.08.2021

Dokumenty