Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za prehliadku traktora

Identifikácia

Číslo faktúry: 210635

Identifikácia objednávky: Faktúra za prehliadku tarktora

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prehliadku traktora

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: AGRO-Spiš, s.r.o

Adresa dodávateľa: Mlynská 2, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 31727531

Predmet faktúry: Faktúra za prehliadku traktora

Fakturovaná suma: 1111.07 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.06.2021

Dátum doručenia: 06.07.2021

Datum zverejnenia: 27.08.2021

Dokumenty