Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za podpora Datalan

Identifikácia

Číslo faktúry: 622102838

Identifikácia objednávky: Faktúra za podpora Datalan

Identifikácia zmluvy: Faktúra za podpora Datalan

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: DATALAN, a.s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35810734

Predmet faktúry: Faktúra za podpora Datalan

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2021

Dátum doručenia: 06.07.2021

Datum zverejnenia: 27.08.2021

Dokumenty