Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za nákup mäsa MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 21014007

Identifikácia objednávky: Faktúra za nákup mäsa MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za nákup mäsa MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: NORD SVIT, s.r.o

Adresa dodávateľa: Hlavná 5, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36171093

Predmet faktúry: Faktúra za nákup mäsa MŠ

Fakturovaná suma: 74.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.09.2021

Dátum doručenia: 06.09.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty