Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber vody OU

Identifikácia

Číslo faktúry: 521156660

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber vody OU

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber vody OU

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Faktúra za odber vody OU

Fakturovaná suma: 2905.90 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.08.2021

Dátum doručenia: 26.08.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty