Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber vody MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 521156658

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber vody MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber vody MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Faktúra za odber vody MŠ

Fakturovaná suma: 80.58 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.08.2021

Dátum doručenia: 26.08.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty