Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za podporu Datalan

Identifikácia

Číslo faktúry: 622103152

Identifikácia objednávky: Faktúra za podporu Datalan

Identifikácia zmluvy: Faktúra za podporu Datalan

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: DATALAN, a.s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35810734

Predmet faktúry: Faktúra za podporu Datalan

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.07.2021

Dátum doručenia: 06.08.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty