Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za práce na doméne novalesna

Identifikácia

Číslo faktúry: 220901

Identifikácia objednávky: Faktúra za práce na doméne novalesna

Identifikácia zmluvy: Faktúra za práce na doméne novalesna

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: NZW ing.Tomáš Bujna

Adresa dodávateľa: Lipová 104, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 35113251

Predmet faktúry: Faktúra za práce na doméne novalesna

Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.09.2022

Dátum doručenia: 21.09.2022

Datum zverejnenia: 14.09.2022

Dokumenty