Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za vývoz KO 08/2022

Identifikácia

Číslo faktúry: 1552203695

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 08/2022

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 08/2022

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 08/2022

Fakturovaná suma: 3455.96 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.09.2022

Dátum doručenia: 16.09.2022

Datum zverejnenia: 16.09.2022

Dokumenty