Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za telekomunikačné služby

Identifikácia

Číslo faktúry: 8309577201

Identifikácia objednávky: Faktúra za telekomunikačné služby

Identifikácia zmluvy: Faktúra za telekomunikačné služby

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Slovak telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Faktúra za telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 77.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 14.08.2022

Dátum doručenia: 21.09.2022

Datum zverejnenia: 21.09.2022

Dokumenty