Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za výkon funkcie technika BOZP

Identifikácia

Číslo faktúry: 2022215

Identifikácia objednávky: Faktúra za výkon funkcie technika BOZP

Identifikácia zmluvy: Faktúra za výkon funkcie technika BOZP

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Martin Majerčák

Adresa dodávateľa: Štúrová 66, 059 35 Batizovce

IČO dodávateľa: 45676178

Predmet faktúry: Faktúra za výkon funkcie technika BOZP

Fakturovaná suma: 105.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.09.2022

Dátum doručenia: 21.09.2022

Datum zverejnenia: 21.09.2022

Dokumenty