Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za monografiu obce N.Lesná

Identifikácia

Číslo faktúry: 22092022

Identifikácia objednávky: Faktúra za monografia obce N.Lesná

Identifikácia zmluvy: Faktúra za monografiu obce N.Lesná

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: PhDr. Zuzana Kollárová

Adresa dodávateľa: Na letisko 9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 22092022

Predmet faktúry: Faktúra za monografiu obce N.Lesná

Fakturovaná suma: 8352.17 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.09.2022

Dátum doručenia: 22.09.2022

Datum zverejnenia: 22.09.2022

Dokumenty