Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo faktúry: 109822

Identifikácia objednávky: Faktúra za kancelárske potreby

Identifikácia zmluvy: Faktúra za kancelárske potreby

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: PAPYRUS s.r.o

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Faktúra za kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 365.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.09.2022

Dátum doručenia: 22.09.2022

Datum zverejnenia: 22.09.2022

Dokumenty