Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za biolog. rozložit. odpad

Identifikácia

Číslo faktúry: 20220953

Identifikácia objednávky: Faktúra za biolog. rozložit. odpad

Identifikácia zmluvy: Faktúra za biolog. rozložit. odpad

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Finekol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 059 76 Mlynčeky 146

IČO dodávateľa: 36508144

Predmet faktúry: Faktúra za biolog. rozložit. odpad

Fakturovaná suma: 763.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.11.2022

Dátum doručenia: 21.11.2022

Datum zverejnenia: 22.11.2022

Dokumenty