Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za vodné a stočné

Identifikácia

Číslo faktúry: 522177634

Identifikácia objednávky: Faktúra za vodné a stočné

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vodné a stočné

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Faktúra za vodné a stočné

Fakturovaná suma: 3469.82 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.11.2022

Dátum doručenia: 22.11.2022

Datum zverejnenia: 22.11.2022

Dokumenty