Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za opravu verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo faktúry: 9112022

Identifikácia objednávky: Faktúra za opravu verejného osvetlenia

Identifikácia zmluvy: Faktúra za opravu verejného osvetlenia

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ľubomír Kiška KELMONT

Adresa dodávateľa: Železničná 107/11, 059 52 Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 41350693

Predmet faktúry: Faktúra za opravu verejného osvetlenia

Fakturovaná suma: 648.68 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.11.2022

Dátum doručenia: 23.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

Dokumenty