Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za servis tlačiarne

Identifikácia

Číslo faktúry: 23006

Identifikácia objednávky: Faktúra za servis tlačiarne

Identifikácia zmluvy: Faktúra za servis tlačiarne

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ADCOMP SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Faktúra za servis tlačiarne

Fakturovaná suma: 25.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.01.2023

Dátum doručenia: 13.01.2023

Datum zverejnenia: 16.01.2023

Dokumenty