Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za SMS -info

Identifikácia

Číslo faktúry: 423023

Identifikácia objednávky: Faktúra za SMS -info

Identifikácia zmluvy: Faktúra za SMS -info

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: eGOV Systems spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava

IČO dodávateľa: 35827521

Predmet faktúry: Faktúra za SMS -info

Fakturovaná suma: 378.74 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.01.2023

Dátum doručenia: 20.01.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2023

Dokumenty