Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za prihlásenie monografie

Identifikácia

Číslo faktúry: 00326445

Identifikácia objednávky: Faktúra za prihlásenie monografie

Identifikácia zmluvy: Faktúra za prihlásenie monografie

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Klub fotopublicistov Slov. syndikátu novinárov

Adresa dodávateľa: Lichardova 51,976 13 Slovenská Ľupča

IČO dodávateľa: 30197465

Predmet faktúry: Faktúra za prihlásenie monografie

Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.01.2023

Dátum doručenia: 20.01.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2023

Dokumenty