Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odchyt psa

Identifikácia

Číslo faktúry: 230100001

Identifikácia objednávky: Faktúra za odchyt psa

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odchyt psa

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: MVDr. Lenka Zolnierčiková

Adresa dodávateľa: Nábrežná 1281/10, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 51792460

Predmet faktúry: Faktúra za odchyt psa

Fakturovaná suma: 70.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.01.2023

Dátum doručenia: 24.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

Dokumenty