Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za potraviny ŠJ

Identifikácia

Číslo faktúry: 2310008482

Identifikácia objednávky: Faktúra za potraviny ŠJ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za potraviny ŠJ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Lunys, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná4512/96, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 36472549

Predmet faktúry: Faktúra za potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 122.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.01.2023

Dátum doručenia: 24.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

Dokumenty