Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odhŕňanie snehu

Identifikácia

Číslo faktúry: 022330

Identifikácia objednávky: Faktúra za odhŕňanie snehu

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odhŕňanie snehu

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Marián Saraka - Uhlomarket

Adresa dodávateľa: Družstevná 2398/16,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32861800

Predmet faktúry: Faktúra za odhŕňanie snehu

Fakturovaná suma: 84.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.02.2023

Dátum doručenia: 10.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023

Dokumenty