Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za autorskú odmenu za licenciu

Identifikácia

Číslo faktúry: 2231102553

Identifikácia objednávky: Faktúra za autorskú odmenu za licenciu

Identifikácia zmluvy: Faktúra za autorskú odmenu za licenciu

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 00178454

Predmet faktúry: Faktúra za autorskú odmenu za licenciu

Fakturovaná suma: 22.80 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.03.2023

Dátum doručenia: 10.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023

Dokumenty