Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za poistenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 9160143686

Identifikácia objednávky: Faktúra za poistenie

Identifikácia zmluvy: Faktúra za poistenie

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Uniqa pojišťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 53812948

Predmet faktúry: Faktúra za poistenie

Fakturovaná suma: 293.25 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.03.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023

Dokumenty