Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za elektrinu

Identifikácia

Číslo faktúry: 2290137360

Identifikácia objednávky: Faktúra za elektrinu

Identifikácia zmluvy: Faktúra za elektrinu

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Faktúra za elektrinu

Fakturovaná suma: 630.16 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.03.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023

Dokumenty