Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za vývoz BRKO MŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 2552300598

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz BRKO MŠ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz BRKO MŠ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz BRKO MŠ

Fakturovaná suma: 23.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.03.2023

Dátum doručenia: 16.03.2023

Datum zverejnenia: 16.03.2023

Dokumenty