Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za odber elektriny OU

Identifikácia

Číslo faktúry: 7294092017

Identifikácia objednávky: Faktúra za odber elektriny OÚ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za odber elektriny OU

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Faktúra za odber elektriny OU

Fakturovaná suma: 671.57 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.04.2023

Dátum doručenia: 17.04.2023

Datum zverejnenia: 17.04.2023

Dokumenty