Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za Dospelé elektródy

Identifikácia

Číslo faktúry: 2317045

Identifikácia objednávky: Faktúra za Dospelé elektródy

Identifikácia zmluvy: Faktúra za Dospelé elektródy

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: RZP Trenčín, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Legionárska 7158/5

IČO dodávateľa: 36345164

Predmet faktúry: Faktúra za Dospelé elektródy

Fakturovaná suma: 243.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.04.2023

Dátum doručenia: 17.04.2023

Datum zverejnenia: 20.04.2023

Dokumenty