Obec Nová Lesná

Faktúra

Faktúra za perníky

Identifikácia

Číslo faktúry: 230233

Identifikácia objednávky: Faktúra za perníky

Identifikácia zmluvy: Faktúra za perníky

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: GERAS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ružová 33, 97101 Prievidza

IČO dodávateľa: 36346128

Predmet faktúry: Faktúra za perníky

Fakturovaná suma: 432.30 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 27.04.2023

Dátum doručenia: 27.04.2023

Datum zverejnenia: 27.04.2023

Dokumenty