Obec Nová Lesná

Objednávka

Výsadba letničiek v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2012

Názov zmluvy: Výsadba letničiek o vbci

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Anna Polaštíková

Adresa dodávateľa: Tatranská 253, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 43550088

Predmet objednávky: Výsadba letničiek v obci

Cena objednávky: 641.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jana Ohrádková ( správa majetku )

Dátumy

Dátum objednania: 22.05.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty