Obec Nová Lesná

Objednávka

Oprava kanalizačnej prípojky

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2012

Názov zmluvy: Oprava kanalizačnej prípojky

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: Oprava kanalizačnej prípojky

Cena objednávky: 230.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.07.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty