Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka navigačného systému

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2012

Názov zmluvy: Objednávka navigačného systému

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: NAVIQUBE

Adresa dodávateľa: David Barabaš, 059 14 Vydrník

IČO dodávateľa: 36333759

Predmet objednávky: Objednávka navigačného systému

Cena objednávky: 180.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.07.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty