Obec Nová Lesná

Objednávka

Oprava sedacích roštov pri jazierku

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2012

Názov zmluvy: Oprava sedacích roštov pri jazierku

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Štefan Závacký

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 137, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 3755690

Predmet objednávky: Oprava sedacích roštov pri jazierku

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.07.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty