Obec Nová Lesná

Objednávka

Nákup krytiny a dosky

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2012

Názov zmluvy: Nákup krytiny a dosky

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SEZAM s.r.o

Adresa dodávateľa: Kováčiková 1/1, 010 04 Žilina

IČO dodávateľa: 31678599

Predmet objednávky: Nákup krytiny a dosky

Cena objednávky: 450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Irma Balážová ( koordinátorka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.08.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty