Obec Nová Lesná

Objednávka

Nákup lakovacej farby

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2012

Názov zmluvy: Nákup lakovacej farby

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Pulzar, s.r.o Farby-laky

Adresa dodávateľa: Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31702456

Predmet objednávky: Nákup lakovacej farby

Cena objednávky: 71.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.08.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty