Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka hud.produkcie na akciu Bartolomej

Identifikácia

Číslo objednávky: 37/2012

Názov zmluvy: Objednávka hud.produkcie na Bartolomeja

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Fanky STUDIO, Klouda František

Adresa dodávateľa: Dolný Smokovec č.22, 059 81

IČO dodávateľa: 3455617

Predmet objednávky: Objednávka hud.produkcie na akciu Bartolomej

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.08.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty