Obec Nová Lesná

Objednávka

Vysprávky miestnych komunikácií v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 40/2012

Názov zmluvy: Vysprávky miestnych komunikácií v obci

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: TOPVER, Milan Fáber

Adresa dodávateľa: Tatranská 261, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 10728210

Predmet objednávky: Vysprávky miestnych komunikácií v obci

Cena objednávky: 1900.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.09.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty