Obec Nová Lesná

Objednávka

Autobusová preprava pre senior klub

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2012

Názov zmluvy: Autobusová preprava pre senior klub

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: EURO CRV Tatry, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Egídia 67, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44443765

Predmet objednávky: Autobusová preprava pre senior klub

Cena objednávky: 144.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty